Prenatální péče

Prenatální péče má být efektivní, ale nesmí být nadbytečná a musí být akceptovatelná těhotnou ženou. Správně vedená péče lékařem a porodní asistentkou vede ke snížení perinatální úmrtnosti a morbidity. Většina těhotenství probíhá fyziologicky. U jedné čtvrtiny až třetiny těhotných se vyskytují rizikové faktory, které mohou ovlivnit průběh těhotenství.

V Centru ambulantní gynekologie a primární péče je poskytována:

  • Včasná diagnostika těhotenství
  • Komplexní péče o ženy s fyziologickým a rizikovým těhotenstvím
  • Ultrazvuková vyšetření – dle doporučení gynekologicko-porodnické společnosti včetně. 3 D ultrazvuku, v každé ordinaci je moderní ultrazvukový přístroj, navíc disponujeme ultrazvukovým přístrojem nejmodernější generace, na kterém lze provádět superkonziliární vyšetření
  • Prenatální diagnostika – včetně kombinovaného testu 1. trimestru – NT+, standartní test 2. trimestu, UTZ vyšetření podrobná morfologie plodu v 20-22 týdnu těhotenství
  • Kardiotokografie– monitoring srdečních ozev plodu
  • Předporodní příprava
  • Laktační poradenství

prenatal