Klinické studie

Naše centrum se podílí také na klinických studií, které jsou schváleny a kontrolovány českými regulatorními orgány. S účastí v klinických studiích má náš tým dlouholeté zkušenosti. Klinický výzkum přispívá k vědeckému pokroku, k rozvoji diagnostických metod a k novým možnostem léčby.

A především jako účastnice klinického výzkumu máte možnost vyřešit nejen svoje potíže, v rámci výzkumu je léčba bezplatná, ale i využít možnosti nadstandardního a bezplatného vyšetření. Tato diagnostika není běžná z veřejného zdravotního pojištění. V průběhu klinického výzkumu jsou účastnice pod zdravotní kontrolou, aby byla zajištěna bezpečnost pacienta.

V případě zájmu se informujte u svého lékaře či sestry nebo  nás prosím kontaktujte na emailové adrese klinstudie@centrumdvorak.cz

Klinické studie