Ambulance onkologické prevence

Diagnostika a péče o ženy s přednádorovými stavy čípku děložního – expertní kolposkopie


Onkologická cytologie (OC)

Onkologická cytologie je hlavní screeningovou (vyhledávací) vyšetřovací metodou. Cílem cytologického vyšetření je odhalit nepravidelnosti buněk, ve smyslu přednádorové či nádorové změny.
Základním vyšetřením je standardní cytologie s nátěrem buněk na podložní sklo – toto vyšetření spolu se základním kolposkopickým vyšetřením je součástí každé preventivní prohlídky u Vašeho ošetřujícího gynekologa.

Expertní kolposkopické vyšetření

Abnormalita cytologického vyšetření je spolu s abnormálním kolposkopickým vyšetřením nejčastějším důvodem odeslání pacientky k expertnímu kolposkopickému vyšetření. Kolposkopická expertíza je nebolestivé vyšetření děložního čípku optickým vyšetřovacím přístrojem s aplikací speciálních roztoků s použitím světelných filtrů se stanovením klinické diagnózy. Někdy je toto vyšetření spojené s cílenými odběry tkáňových vzorků, tzv. biopsií.
Dysplasie/prekancerozy/přednádorové změny: Prekancerózy čípku děložního jsou změny, které předcházejí nádorová onemocnění a jsou způsobené převážně infekcí rizikovými kmeny HPV virů (více na www.hpv-guide.cz/hpv-krok-po-kroku/co-je-hpv). Jejich diagnostika je založena na tzv. prebioptických metodách (kolposkopie, onkologická cytologie, HPV testace) a histologickém vyšetření vzorku tkáně.
Tyto buněčné změny jsou ohraničené a nemají ještě schopnost metastazovat (šířit se).
Léčba je závislá na stupni změn.

Léčba přednádorových stavů – konizace

Cílem zákroku je odstranění části děložního čípku, která je postižena nepříznivými změnami tkáně. Ročně je u nás provedeno více než 600 konizací, většina zákroků je prováděna v lokální anestezii. Vlastní zákrok obvykle trvá cca 10 vteřin. Po dobu 10 – 15 minut po zákroku je žena sledována v našem zařízení, poté odchází domů.
V ojedinělých případech provádíme konizaci v celkové anestezii. Před zákrokem je nutno dodržet doporučení – před zákrokem nejíst a nepít alespoň 4 hod. před zákrokem. Konizace je provedena na operačním sálku, zde je po zákroku žena sledována po dobu 2 hodin z důvodu celkové anestezie. Realizujeme také diagnostiku a péči o ženy s přednádorovými stavy zevních rodidel a pochvy

Odbornost a kvalitu péče v oblasti ambulantní gynekologické onkologické prevence garantuje:

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D - držitel funkční licence kolposkopické expertízy, která opravňuje k provádění specializovaných expertních vyšetření gynekologických přednádorových a nádorových stavů, předseda České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

 

Oncology